คลับหลังเลิกเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป สิ่งที่ควรทำเกี่ยวกับเรื่องนี้

คลับหลังเลิกเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป สิ่งที่ควรทำเกี่ยวกับเรื่องนี้

คนหนุ่มสาวทั่วโลกได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร ตั้งแต่คณะนักร้องประสานเสียงและชมรมการละครไปจนถึงทีมกีฬา โดยมีตัวเลือกอื่นๆ อีกมากมายขึ้นอยู่กับโรงเรียน กิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ กีฬาและกิจกรรมทางกายอื่นๆ เช่น ชมรมละครสนับสนุน การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง สำหรับผู้ปกครองที่ทำงานเป็นเวลานาน กิจกรรมเหล่านี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลในการทำให้ลูกๆ ของพวกเขาไม่ว่างเมื่อไม่มีใครอยู่บ้านเพื่อดูแลพวกเขา 

ประการสุดท้าย กิจกรรมเหล่านี้มักแตกต่างไปจากสิ่งที่เด็กได้

รับการสอนในชั้นเรียน ดังนั้นกิจกรรมเหล่านี้จึงส่งเสริมความสนใจใหม่ๆ นอกเหนือจากงานในโรงเรียน

แต่จากการวิจัยที่ฉันเพิ่งเผยแพร่กับเพื่อนร่วมงานของฉันแสดงให้เห็นว่า ชมรมหลังเลิกเรียนอาจเป็นสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงได้ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ สิ่งนี้สามารถนำเสนอโอกาสในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการใช้ยาเสพติด การศึกษาของเรามุ่งเน้นไปที่แอฟริกาใต้และจัดทำงานวิจัยระดับโลกที่กว้างขวางซึ่งพบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกีฬาของเยาวชนกับการใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์

กรมกีฬาและนันทนาการของแอฟริกาใต้พบว่า 51.7% ของคนหนุ่มสาวในประเทศมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

นี่ไม่ได้หมายความว่าควรเลิกใช้สโมสรและทีมหลังเลิกเรียนในแอฟริกาใต้ แต่จำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้พวกเขารู้ว่าลูก ๆ กำลังทำอะไรในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและต้องสร้างนโยบายที่ติดตามและประเมินกิจกรรมนอกหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้นพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงเรื่องเพศและการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สิ่งเหล่านี้บางส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพ: หญิงสาวอาจตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชไอวีเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มี อัตราการแพร่ระบาด ของโรคสูง เช่นนี้

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่คนหนุ่มสาวจะติดยาหรือแอลกอฮอล์ พวกเขาอาจถูกแยกจากครอบครัว สูญเสียงานในอนาคตและงานปัจจุบัน หรือแม้แต่ต้องติดคุก สำหรับผู้ปกครองหลายคน กิจกรรมหลังเลิกเรียนเป็นวิธีป้องกันบุตรหลานไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง แนวคิดคือหากเยาวชนยังคง “ยุ่ง” ในช่วงเวลาว่าง พวกเขาจะไม่มีเวลาทดลองพฤติกรรมเหล่านี้ พวกเขายังเชื่อว่าลูก ๆ ของพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

และการออกกำลังกาย และการวิจัยยืนยันว่ามีประโยชน์เหล่านี้อยู่

แต่คลับหลังเลิกเรียนก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไป พวกเขาสามารถเป็นพื้นที่ที่คนหนุ่มสาวลองบุหรี่ครั้งแรกหรือทดลองกับแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรก

การศึกษาของเรามุ่งเน้นไปที่คนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 22 ปี – ในแอฟริกาใต้ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปีจะยังคงเรียนอยู่ในระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งมักเกิดจากการขาดงานเป็นเวลานานเนื่องจากการเจ็บป่วย ความรับผิดชอบในการดูแลญาติที่ป่วย การตั้งครรภ์ และเกรดซ้ำซ้อน

การวิเคราะห์ทางสถิติของเราเกี่ยวกับแบบสำรวจวิถีชีวิตเยาวชนของแอฟริกาใต้ปี 2009ควบคุมด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งรวมถึงอายุ เพศ เชื้อชาติ ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือชนบท จำนวนผู้มีรายได้ในบ้าน ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน และเยาวชนได้กำหนดเป้าหมายสำหรับอนาคตของตนเองหรือไม่

เราพบความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นกีฬากับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชน และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตลอดจนการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ความเสี่ยงสูงกว่าสำหรับผู้หญิงและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศ พวกเขาต่ำกว่าสำหรับผู้ที่ระบุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับอนาคตของพวกเขาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียงหรือกลุ่มละคร

หาทางออก

มีหลายสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัยของเรา สำหรับผู้เริ่มต้น มีความจำเป็นที่ชัดเจนในการกำกับดูแลที่ดีขึ้นและการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน เพื่อไม่ให้กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง

ไม่ควรปล่อยเยาวชนที่มีส่วนร่วมในกีฬาและชมรมอื่นๆ ไว้โดยไม่มีใครดูแล และควรมีการตรวจสอบผู้บังคับบัญชา โค้ช และผู้มีอำนาจอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้ใครก็ตามมีส่วนร่วมในพฤติกรรมเสี่ยงบนนาฬิกาของพวกเขา

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน ผู้ปกครองควรเข้าร่วมการฝึกซ้อมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพบกับผู้ที่ดูแลสโมสรเหล่านี้ และสอบถามบุตรหลานเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขา แน่นอนว่าอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองที่ต้องทำงานหลายชั่วโมงเพื่อหาเวลาสำหรับเรื่องนี้ สามารถขอให้ญาติผู้ใหญ่คนอื่น ๆ มีส่วนร่วมที่นี่

นโยบายและโครงการระดับชาติจำเป็นต้องตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ด้วย ผู้กำหนดนโยบายต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการติดตามและประเมินผลโครงการหลังเลิกเรียน

เว็บสล็อตแท้